Dom Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" usytuowany jest w centrum Miechowa, przy ulicy Szpitalnej 1B w pobliżu Parku Miejskiego, Szpitala im. św. Anny i innych jednostek pomocy społecznej. Przeznaczony jest dla 46 osób w podeszłym wieku, głównie ze środowisk kombatanckich.

Zapewniamy pensjonariuszom całodobową opiekę. Dom Kombatanta jest budynkiem trójkondygnacyjnym, który dostosowany jest do potrzeb osób starszych, z funkcjonalną windą. Posiadamy gabinet rehabilitacyjny wyposażony w nowoczesne urządzenia do fizjoterapii. Dom dysponuje własnym środkiem transportu, przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych.

Pensjonariusze mają możliwość zaspokajania potrzeb duchowych poprzez spotkania z księdzem kapelanem i uczestnictwo w nabożeństwach w Kaplicy przy hospicjum.

Personel Domu prowadzi dla pensjonariuszy różne formy terapii zajęciowej.

Dom zakwalifikowany jest do jednostek, które spełniają wszelkie obowiązujące standardy potwierdzone przez Wydział Polityki Społecznej MUW.